top of page
happy-laughing-middle-aged-couple-bonding-while-re-2022-06-14-17-26-15-utc.jpg

ANKNYTNING

Våra anknytningsmönster skapas i vår tidiga uppväxtmiljö i samspelet med våra anknytningspersoner. Enligt de teorier som utvecklats kring anknytning så finns 4 olika anknytningsmönster. Trygg anknytning, två former av mer systematisk otrygg anknytning: otryggt-undvikande och otryggt-ambivalent anknytning, samt desorienterad anknytning.

Ett sätt att illustrera hur detta kan se ut i parrelationen är prata om den otryggt ambivalenta anknytningen som en bläckfisk med många armar som vill klänga sig fast vid sin partner. Den otryggt undvikande kan illustreras vid en sköldpadda som gömmer sig i skölden. Det är när vi känner oss otrygga och när vi omedvetet går in i våra tidigare roller i relation till våra anknytningspersoner som våra beteenden aktiveras. Sköldpaddan drar sig då undan medan bläckfisken blir mer efterhängsen. För båda handlar det om att reducera inre stress och rädslor.

För ett par där båda har en trygg anknytning kan vi oftast reglera oss själva så att vi närmar oss varandra på ett tryggt sätt och får en bra balans i vår kontakt utan att det skapar stress. För par där båda är otryggt undvikande blir det ofta så att man vänder sig från varandra och risken finns att den nära kontakten uteblir, det kan också bli så att man lever mer av ett parallellt liv och inte utvecklas och gör så mycket tillsammans.

I relationer där båda är otryggt ambivalenta kan det istället bli så att det uppstår mycket konflikter varvat med stark passion. I par där den ena är ambivalent och den andra undvikande blir det oftast så att den ena följer efter den andra som drar sig undan. Ofta blir det en spiral där man successivt påverkar varandra och där balansen i relationen störs. Om vi synliggör och förstår våra mönster så finns det en hel del som vi kan göra för att förbättra vår anknytning.

Läs mer:

- Vi är våra relationer med Tor Wennerberg

- Imago – kärlekens terapi med Jette Sinkjaer Simon

- Hemligheten med Dan Josefsson/Egil Linge

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

TRYGG

Kommer du inte till din fulla potential i relationen?

Tar du alltid ansvar för relationsarbetet?

OTRYGGT-UNDVIKANDE

Är din partner en drama queen?

Har du svårt att prata känslor?

OTRYGGT-AMBIVALENT

Får du panik när din partner inte svarar?

Drar sig din partner undan när du vill kommunicera?

DESORIENTERAD

Har du svårt att få nära relationer att fungera?

Längtar du efter närhet men undviker den när du väl får chansen?

bottom of page