top of page
couple-holding-mugs-in-kitchen-2022-01-18-23-40-17-utc.jpg

BALANS

I en parrelation så behöver det finnas en balans inom och mellan er så att båda mår bra och får utrymme för sina behov. Inom psykosyntesen används begreppet delpersonligheter för att beskriva delar i oss som framträder i vår personlighet. Ibland kan en eller flera delpersonligheter ta mycket plats och tränga bort andra delar av oss själva som inte får så mycket utrymme. Då kan en balans innebära att vi behöver se över hur vi vill låta våra delpersonligheter framträda i olika sammanhang. 

I vissa fall har vi inte kontakt med vad vi vill och våra behov. Vi har kanske inte fått uttrycka dem tidigare i livet och vi upprepar de här mönstren i våra parrelationer. Då kan vi behöva undersöka vad vi innerst inne vill och vad vi behöver. Och därefter aktivera vår vilja och uttrycka våra behov. Vi kan behöva se över balansen mellan att vara till för dig själv och att vara till för andra. 

Balans kan också innebära att vi behöver balans i vår energi, mellan varande och görande. Kanske är du som många andra och presterar och ”gör” och att ”bara vara” får för lite plats. Vi har ofta uppmuntrats och tränats i att ”göra” under vår uppväxt och det fortsätter när vi är vuxna i arbete och fritidsintressen. Här kan det finnas anledning att hitta nya verktyg för att kunna slappna av mer. 

Vi kan också behöva se till att vi har balans även på andra sätt och hur vi tillbringar tid tillsammans i relationen. Hur mycket tid har ni tillsammans, hur mycket tid har ni var och en? Låter ni var och en ta tillräckligt med plats och låter ni relationen ta plats så som den borde? Ibland är det svårt då omständigheter i våra liv påverkar, vi har barn och föräldrar som tar utrymme och vi kan behöva finnas för andra i större utsträckning. Då är det bra att vara medvetna om de prioriteringar vi gör och kunna acceptera och vilja göra dem.

 

Läs mer:

- Kärlek på allvar med Daniella Gordon

- Kris och utveckling med Johan Cullberg

- Folkhopen inom oss av Maria Paijkull

bottom of page