top of page
Lång Tom väg

DIN POTENTIAL

Känner du att det finns mer inom dig som inte riktigt kommer fram? Eller att du inte riktigt hittat ditt syfte i livet och att det finns ett glapp mellan det liv du lever och det som du skulle vilja leva? Då kan det vara så att det finns möjlighet för dig att utvecklas och hitta vägar till din fulla potential. 

Psykosyntes är en väldigt bra utgångspunkt för att arbeta med att växa och hitta sin inre potential. När vi börjar se det som hindrar oss i vår utveckling, våra skuggsidor och vår historia kan vi blicka framåt och se hur vi vill utvecklas. När det som hindrar oss börjar släppa så öppnas nya möjligheter. Då kan vi undersöka vad vi innerst inne vill och vad som är syftet just för dig. Hur vill du leva ditt liv, vad vill du utveckla och vilka behov du vill ska få större utrymme. 

Har vi länge levt i sammanhang där vi varit styrda av andras vilja och där vi har anpassat oss så kan vi ha kommit ur riktning i relation till vår inre kompass. Det kan ha blivit så att vi utvecklat en överlevnadspersonlighet och där våra olika förmågor och delpersonligheter som vi anammat över livet främst har funnits och finns för att vi ska klara oss. Det kan vara så att vi främst lever för att överleva i livet och styr undan sådant som egentligen är bra för oss och leder oss i riktning mot det som är viktigt för att må bra.

I terapi och coachning kan vi hjälpa dig att komma i kontakta med det som du innerst inne vill och finna verktygen att styra i den riktningen. Vi arbetar med att hitta fram till din egen vilja, vad du behöver och hur du kan forma ditt liv i samspel med omgivningen som tar dig till en plats där du känner dig mer i harmoni. 

Läs mer:

- Psykosyntes av Philip Bäckmo

- Bli den du är av Piero Ferrucci

- Om viljan av Roberto Assagioli

bottom of page