top of page
namibia11.jpg

DIN SKUGGA

Din skugga är de delar i dig som du inte vill kännas vid att du har. Ofta försöker du förtränga dem och du kanske skäms inför dig själv för att de finns. De kan vara både medvetna och omedvetna för dig beroende på hur väl du lyckats förskjuta och dölja dem för dig själv. Oftast har vi lite olika strategier för att hantera de här sidorna, förutom att förtränga och lossas som att de inte finns så är det vanligt att vi börjar irritera oss på andra som har liknande beteende och ibland speglar vi över något som finns inom oss på någon annan. Vi blir kritiska mot andra för att dem synliggör delar hos oss som vi inte vill veta av. 

Inom psykosyntes arbetar vi med att synliggöra våra olika delar i personligheten genom våra delpersonligheter. Här finns ett verktyg för att synliggöra våra olika delar och hur vi förhåller oss till dem. Att skapa en medvetenhet om våra olika delpersonligheter och de delar som är våra skuggsidor kan vara ett viktigt första steg. Därefter kan vi arbeta med hur vi ska förhålls oss till våra skuggsidor. Genom acceptans och genom att utveckla samspelet mellan våra olika delpersonligheter så kan vi hitta ett nytt förhållningssätt där de här delarna inte påverkar oss och hindrar oss på samma sätt. 

I terapin kan vi arbeta med att synliggöra dina skuggsidor och se vart de kommer ifrån. Du kan förstå varför de uppstått och vilken funktion de har. Du lär dig hur du kan komma närmare ett accepterande och hur du kan förhålla dig till dem så att de inte längre utövar samma makt över dig. Genom det arbetet öppnar du upp för nya möjligheter att utvecklas i en riktning som du själv vill. 

Läs mer:

- Res dig – läk ditt medberoende av Madeleine Swartz

- Krama din skugga av Debbie Ford

- Gränslös kärlek med Ed & Deb Shapiro

bottom of page