top of page
Mor och ett barn

DITT INRE BARN

Våra inre barn representerar våra tidigare erfarenheter som ofta påverkar oss här och nu. Vi har med oss alla våra tidigare erfarenheter och de har format oss till den vi är idag och vi har också med oss det in i nya situationer och i mötet med nya personer. Ibland har vi något speciellt som format oss, i vår tidiga barndom eller vår uppväxt. De här inre barnen som är en tidigare version av dig finns även med dig i nuet och det som hänt kan komma upp till ytan igen. Ibland uppstår situationer som påminner om det som påverkade dig när du var det där lilla barnet och du kommer snabbt tillbaka till de känslor som påverkade dig då. De här känslorna kommer snabbt och styr dig i stunden. 

Det där lilla barnet som var du hade inte de förmågor och resurser som du har idag som vuxen och som barn var du beroende av hjälp från andra. Då kan det ha uppstått situationer när barnet kände sig utsatt och hjälplöst och inte hade förmåga att hantera situationen på ett sätt som blev bra. Istället utvecklade barnet strategier för att hantera situationen. Det kan i sin tur satt spår och erfarenheter som du bär med dig i nuet. När en situation triggar de gamla erfarenheterna och känslorna är det lätt att gå in i de försvarsmönster som det lilla barnet utvecklade för att klara av det som uppstod. Det kan innebära att du är kvar i försvarsstrategier som begränsar dig även idag och hindrar dig från att utvecklas och leva ditt liv fullt ut. 

I terapin kan vi arbeta med att synliggöra dina inre barn och det som hänt barnet. Vi kan också titta på hur det påverkar dig idag och hur du kan hitta nya sätt att hantera situationen utifrån hur det verkligen upplevs av ditt nuvarande jag, utan att hindras av det du tidigare varit med om. På så sätt kan de begränsningar som finns släppa och du öppnar upp för en frihet att göra på ett annat sätt. 

Läs mer:

- Frigör barnet inom dig av John Bradshaw

- Det utvecklande självet av Molly Young Brown

- Mindfulness – en väg ur nedstämdhet med Williams, Teasdale mfl

bottom of page