top of page
älskande par

KOMMUNIKATION

​God kommunikation behövs i relationen för att kunna lösa vardagliga problem ihop men också för att kunna uttrycka våra känslor, behov och önskemål. Det finns mycket som kan triggas i vår historia när vi är nära en annan person på det sätt som vi är i nära relationer. Ibland hamnar vi i ett mönster när vi kommunicerar utifrån rädsla och otrygghet. Det beror ofta på att våra äldre mindre utvecklade delar i hjärnan är aktiverade samtidigt som våra nyare mer utvecklade delar är nedsläckta. Vi kan träna oss i att försätta oss i bra förutsättningar där vår nyare hjärna är aktiverad vilket också påverkar vår kommunikation till det bättre.

En grundläggande metod för att få en bättre kommunikation är att sitta på en lugn plats och lägga bort saker som distraherar oss, som exempelvis våra mobiltelefoner. Genom att titta varandra i ögonen och lyssna aktivt får vi bättre kontakt. En ytterligare sak som vi kan göra är att spegla tillbaka det som den andre säger till oss.

NON-VIOLENT COMMUNICATION

Ett ytterligare verktyg för förbättrad kommunikation är NVC (non violent communication) eller giraffspråket på svenska. Marshall B. Rosenberg, amerikansk psykolog, tog fram modellen på 1960-talet. Han har jobbat mycket med konflikthantering och kommit fram till att en stor del av att vi har svårt att kommunicera när vi är i konflikt beror på sättet vi kommunicerar på.

Hans kommunikationsmodell handlar om att ha ett förhållningssätt till varandra där vi inte tolkar och värderar utan försöker se det den andra gör utifrån att det i grunden är ett uttryck för ett behov och att det också finns känslor bakom som kanske inte heller uttrycks. Det här förhållningssättet handlar istället om att kommunicera utifrån vad vi upplever i form av våra känslor och utifrån våra behov. På samma sätt handlar det om att lyssna på varandra utifrån de underliggande känslor och behov som finns och inte utifrån den kritik som vi kanske upplever och hör.

Läs mer:

- Nonviolent Communication av Marshall B. Rosenberg

- Att leva istället för att överleva med Eva Berlander/Eva Dozzi

- Om hjärnan, Anders Hansens böcker och program, ex Depphjärnan

bottom of page