top of page
Country Road

PSYKOSYNTES

Psykosyntes är en psykologi som grundades av italienaren Roberto Assagioli. Han levde mellan åren 1888-1974. Psykosyntes tillämpas framförallt i Europa och USA och började spridas från 1960-tal då Assagiolis böcker började ges ut. Psykosyntesterapi idag utgår från grundaren Assagiolis tankar men har också utvecklats vidare genom åren, både utifrån teoretiska och praktiska aspekter.

Psykosyntesterapi vilar på en grundläggande livs- och människosyn snarare än på vissa specifika terapeutiska tekniker eller metoder. Det handlar om att se det hela och oförstörda i människan lika väl som det dysfunktionella och patologiska. Transpersonell terapi (mer än den personliga identiteten) och integrativ terapi (helhet inom personen och mellan personen och omgivningen) samt existentiell terapi (hur vi lever och hur det påverkar oss) är också viktiga inslag i psykosyntesterapi.

Inom psykosyntes anses att våra erfarenheter kan vara högst påtagliga i nuet. Vi bär alla tidigare åldrar inom oss. Alla bär ett frö till en autentisk personlighet och det finns en potential som kan blomma ut och som är unik för varje individ. Under din uppväxt eller senare i livet kan du ha kommit ur kurs och förlorat kontakten med den du egentligen är och din inre riktning. Detta kan vi läka i terapi och hitta tillbaka med hjälp av en terapeut som kan fungera som ett externt enande centrum och stärka den inre kopplingen mellan den du är och det du vill, så att det bildas ett starkare inre enande centrum i dig.

Rötter finns i den psykodynamiska traditionen med dess betoning på våra erfarenheter och det vi varit med om. Andra saker som betonas är vikten av empati och en positiv syn på klienten. Psykosyntes arbetar också med tankar och att förändra beteenden genom att aktivera den egna viljan. Inom psykosyntes finns utrymme för att arbeta med det mer konkreta här och nu, din historia och vad du vill i framtiden. Förutom samtalet som utgör grunden är det vanligt att arbeta med guidade meditationer, gestaltterapi och bildterapi.

LYSSNA PÅ AVSNITTET OM PSYKOSYNTESTERAPI HÄR

bottom of page