top of page

PARTERAPI

Par med skateboards

PARTERAPI

Det brukar vara en mängd olika skäl som gör att par vill gå i terapi. Det kan vara att det finns konflikter i relationen, att känslorna förändrats, att det är svårt att komma överens om praktiska saker, att det intima livet och sex inte fungerar som man vill, att man är oense om saker eller att paret bara vill utvecklas och ta nya steg tillsammans.

Ibland kan det också vara aktuellt att gå i terapi utifrån förälder-barn eller syskonrelationen. Vi utgår från det som är aktuellt för just er.

I parterapi och parcoaching utgår vi från psykosyntes som grund och adderar ett antal verktyg och perspektiv som är bra i arbetet med par. Parterapi med psykosyntesen som grund är en bra metod för att utvecklas och komma vidare i parrelationen. Om det passar med syftet så kan vi kombinera terapi och coachning med vissa övningar i den digitala kursen "Relationsresan" (till självkostnadspris), vilket kan ge en väldigt kostnadseffektiv lösning för paren. 

Läs mer om psykosyntes här.

NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER:

KOMMUNIKATION

happy-laughing-middle-aged-couple-bonding-while-re-2022-06-14-17-26-15-utc.jpg

KOMMUNIKATION

Hur kan vi skapa en god kommunikation för att kunna lösa vardagliga problem ihop men också för att kunna uttrycka våra känslor, behov och önskemål?

ANKNYTNING

Hur påverkar våra tidiga upplevelser av att knyta an oss i våra vuxna relationer och hur förhåller vi oss till varandra när det gäller närhet och kontakt?

BALANS

Hur behåller vi kontakt med oss själva och våra behov samtidigt som vi skapar ett starkt vi med vår partner utan att förlora oss i relationen?

couple-holding-mugs-in-kitchen-2022-01-18-23-40-17-utc.jpg
bottom of page