top of page

PARTERAPI

terapisession

INDIVIDUELL TERAPI

I individuell samtalsterapi eller coaching får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov. Tillsammans reflekterar vi över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara.

 

Samtalsterapi inkluderar olika arbetssätt med det reflekterande samtalet som grund. Vi är lyhörda för vad som passar dig och utformar terapin därefter. Inom psykosyntesen finns många visualiseringsövningar som kan ge värdefulla insikter och vi gör även bild- och gestaltövningar. Kopplingen mellan kroppsförnimmelser, känslor och tankar är betydelsefull och vi medvetandegör hur de samverkar hos dig. Om du vill ger vi oss tid att blicka bakåt för att finna orsaker och samband i ditt förflutna som kanske påverkar dig idag. Vi kan undersöka vilka olika sidor du har, vilka sidor du skulle vilja ge mer utrymme och vilka sidor du kanske vill tona ner. Psykosyntesens förhållningssätt är att alla sidor hos dig är välkomna och att det är värdefullt att lära känna dem och förstå hur du kan reglera dem.

Coaching handlar mer om att titta här och nu och hur du vill utvecklas framåt. Vi utgår oftast från avgränsade frågeställningar och kopplar förändringen till tydliga mål. Men vi kan också arbeta mer förutsättningslöst om det behövs. Arbetet anpassas utifrån dina behov, både utifrån hur vi lägger upp arbetet och vilka verktyg som används. Coaching kan ske inom en rad olika områden och med skilda syften. Vi börjar där du står idag och tydliggör vad du vill uppnå och vilka förändringar som du önskar.

Björn är även utbildad löpcoach och har läst idrottspsykologi på GIH, så vill du specifikt ha stöd med mental träning och coaching relaterat till idrott så finns det också möjlighet till det.

Läs mer om psykosyntes här.

NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER:

KOMMUNIKATION

Närbild porträtt

DIN SKUGGA

 

Vad är det som du inte vill kännas vid, skäms för och försöker dölja? Men som tar energi från dig och hindrar dig i din utveckling?

DITT INRE BARN

 

Känner du ibland att du påverkas av din historia och att den situation du är i just nu färgas av det du upplevt tidigare?

DIN POTENTIAL

 

Vi har alla möjligheten att växa och utvecklas, utifrån våra egna förutsättningar, den vi är och det vi vill i  livet.

Man Walking i Fields

RELATIONSMEDITATION

Utforska dina relationers potential med vår kostnadsfria guidade meditation.

bottom of page